Grupowe ubezpieczenie na życie i opieka medyczna

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klientów korporacyjnych, chcących zapewnć swoim pracownikom profesjonalną opiekę medyczną w renomowanych placówkach medycznych. Ubezpieczeniem może zostać objęta grupa, która liczy 3 ubepieczonych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 67 roku życia. Dotakowo istnieje możliwość objęcia ochroną małżonka, partnera życiowego, dziecka.

Korzyści z posiadanego ubezpieczenia:

Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy nawet 36 specjalizacji! Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany bez konieczności posiadania skierowania od lekarza  POZ. Dodatkowo w ramach wybranego zakresu, ubezpieczeni mają możliwość wykonania od kilkudziesięciu do ponad 200 podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych w krótkim czasie.

TOP